საკონტაქტო ინფორმაცია:


შპს "ლიტოფონი 2012"

ქ. ქუთაისი, წერეთლის 192

ტელ:   + 995 431 224382
             + 995 431 222234

ფაქსი: + 995 431 222234

ელ ფოსტა:  info@euromax.ge